Ekonomi

Bugün Resmi Gazete’de (24.10.2022)

YÖNETİM VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
DÜZENLEMELER
–– Kültür ve Turizm İhtisas Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tarım ve Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLETİŞİM
–– Hukuk Muhakemeleri Kanunu Harcama Avans Tarifesi
–– Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi
–– Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Fiyat Tarifesi
–– Organik Arıcılık Yapan Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/39)
–– İthalatta Denetim Uygulamasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/5)
YÖNETİM KURULU KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/10/2023 tarih ve 12138 sayılı Kararı
ADLİ DAİRE
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 26/7/2023 tarih ve E:2022/144, K:2023/137 sayılı kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 20/6/2023 tarih ve 2020/7697 Başvuru Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 11/7/2023 Tarihli ve 2019/345 Başvuru Sayılı Kararı
YÜKSEK MAHKEME KARARLARI
–– Yargıtay 3. ve 4. Hukuk Dairelerine İlişkin Kararlar
REKLAM BÖLÜMÜ
a – İhale, Azaltım ve İhale İlanları
b – Çeşitli Reklamlar
– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

haber-muradiye.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu