Haber

2024 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, “2024 bütçesi eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye, enerjiden ulaştırmaya ülkemizin kalkınmasına yönelik yatırımların yapıldığı, aynı zamanda toplumun yaralarını sarmaya hızla devam eden güçlü bir bütçedir.” deprem.” söz konusu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2024 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ve 2022 Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi ile Sayıştay raporlarına ilişkin görüşmeler devam ediyor.

CHP Grubu adına konuşan İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, kesinhesap tasarısının bütçenin gölgesinde kaldığını ve yeterince tartışılamayacağını savunarak, alt komisyon kurularak bu konunun çözülebileceğini söyledi.

Gelecek yıl için bütçenin TBMM’den ön izin alınması şeklinde değerlendirilebileceğini, kesin hesabın tüm harcamaların açık ve şeffaf görülmesi açısından önemli olduğunu belirten Türeli, Kesin hesap kanun teklifleri bu kapsamda daha detaylı ele alınacaktır.

Orta Vadeli Program (OVP) ile 12. Kalkınma Planı arasında uyum bulunmadığını öne süren Türeli, “Kalkınma Planı hazırlıklarında farklı bir ekip, OVP hazırlıklarında başka bir ekip var mıydı?” diye sordu. sorusunun akıllara geldiğini belirtti.

Ekonomideki sorunların nedeni olarak dış dinamiklerin gösterildiğini anlatan Türeli, “Kurdaki dalgalanmalar kendiliğinden olmadı, yukarı yönlü bir yükseliş olduğunda Merkez Bankası’nın faizleri düşürmesi sonucu oluştu.” 2 yıl önce dünyada bir trend vardı, şimdi OVP ve Kalkınma Planı ile sanki böyle bir şey hiç olmamış gibi, hiç böyle bir şey yaşanmamıştı.” geliyor.” dedi.

CHP’li Türeli, Merkez Bankası’nın önceki dönemde neden bu kadar yüksek faiz indirimi yaptığını sorarak, “(Yanlıştı) gibi bir açıklama yok. Dış dinamiklerin mutlaka etkisi oldu. Ama bunun için politika ve tedbirlerin alınması gerekiyordu.” Ekonomiye olan etkiyi en aza indirgemek.” Eski haline dönmesinin nedeni, ekonomi alanındaki bu sorunlar ve toplumun bir bütün olarak mağduriyet yaşaması, uygulanan yanlış politikalardır. Bir de ‘Kayıp Yıllar’ diye bir şarkı var. Bu 2 yıllık dönemi kayıp bir dönem olarak görüyorum.” dedi.

Türkiye’nin kalıcı bir enflasyonla mücadele sürecine nasıl gireceğini soran Türeli, “Vergi artış oranı yüzde 73,5. Bu enflasyonun çok üzerinde bir oran. Bu kadar yıldır düşüremediğiniz enflasyonu nasıl düşüreceksiniz?” Yıllarca, kısa sürede mi? Aslında ‘seçimlere kadar idare edelim’ anlayışı var. Türkiye “Seçimlerden sonra ciddi kemer sıkma politikaları ve sorunların yükünü vatandaşın sırtına yükleyecek uygulamalarla karşı karşıya kalacaklar” .” yorumunu yaptı.

“Cem Yılmaz bütçesi gibi…”

HEDEP Kümesi adına konuşan Muş Milletvekili Sezai Temelli, 2024 bütçesinde toplumun ihtiyaçlarının dikkate alınmadığını savundu.

Toplumsal eşitsizlikleri ve adaletsizlikleri artıran, demokratik anlayıştan uzak bir bütçe olduğunu savunan Temelli, TBMM’nin bütçe hakkının ihlal edildiğini öne sürdü. TBMM’nin denetim hakkı kapsamında Sayıştay’ın 8 bin tespitinden 8’inin bile kurulda görüşülemeyeceğini belirten Temelli, denetim hakkının da ihlal edildiğini savundu.

Temelli, 2024 bütçesinin “Cem Yılmaz bütçesine benzer” ve “şaka gibi” olduğunu iddia ederek, bütçe açığı bilgilerinin ekonomideki “felaket”i ortaya çıkardığını söyledi.

Temelli, “Borsa deyimiyle açığa satış yapıyorsunuz. Bunun bir karşılığı yok. Enflasyonist bir bütçe. Enflasyonla mücadeleyi amaçlıyor ama bütçenin dörtte biri açık. Bu durumda biz Bir seçim bütçesiyle karşı karşıyayız. Mart seçimlerine giderken enflasyonist bir seçim bütçesiyle karşı karşıyayız. Çok büyük bir bütçe.” “Açıkla geliyorsunuz. 2024 sonunda nelerle karşılaşacağımızı tahmin edebiliyoruz.” sözlerini kullandı.

Türkiye’nin yoksulluğunun en önemli nedeninin “savaş bütçesi” olduğunu öne süren Temelli, amacın savunma sanayi ihracatında büyük bir artışla cari açığı kapatmak olduğunu savundu. Temelli, “Kürt düşmanlığından beslenerek savaşı sürdürerek ekonomiyi düzeltmeye çalışıyorsunuz.” söz konusu.

AK Partili milletvekilleri Temelli’ye, “Sen Kürt düşmanısın. Dağa kaçırılan kızlara bak.”

Komisyonda HEDEP ile AK Partili milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Temelli, “Gezi Parkı olaylarının” bütçeye bir etkisinin olmadığını da belirterek, sorunun aslının tespit edilmemesi halinde çözüm bulunmasının mümkün olmayacağını ifade etti.

“Faiz borcu yüzde 100’e yakın arttı”

Saadet Partisi Kümelenmesi adına konuşan İstanbul Milletvekili Selim Temurci, bütçelerin en önemli amacının fiyat istikrarı ve gelir adaletini sağlamak olduğunu belirterek, “Eğer hep bunu hedeflediysek kusura bakmayın fiyat konusunda başarısız olduk” dedi. İstikrar ve gelir adaleti açısından OECD ülkeleri arasında en kötülerden biri olmasına rağmen burada çok ciddi bir sorun var.” “Öyle olduğunu ifade etmemiz gerekiyor.” dedi.

Bütçe açığı verilerine işaret eden Temurci, “Bütçe açıklarının kapatılması için paraya ihtiyaç var. Bütçede devlet gelirlerinin çok önemli bir kısmı ortalama gelir düzeyine sahip olanlara ve asgari ücretlilere ayrılıyor. Bu yoksulluğun temelidir.” Türkiye’de.” sözlerini kullandı.

Vergiler yetmeyince devletin bütçe açığını borçlanarak kapatmaya çalışacağına işaret eden Temurci, “Toplamda 200 milyar doların üzerinde borcumuz var. Şu anda paraya ihtiyacımız var. Sayın Bakan Mehmet Şimşek sağ olsun. Ortalıkta dolaşıyor. Türkiye’ye sermaye getirmeye çalışıyoruz, takaslardan bahsediyoruz.” söz konusu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce faiz giderlerinin düşürülmesi gerektiği yönündeki açıklamasını alkışladıklarını belirten Temurci, “Bu bütçe açığı sadece pandemiyle mi açıklanabilir? Devletin 2022-2023 arasında neredeyse yüzde 100 artan bir faiz borcu var. ” Sanki konuşuyordu.

“Kesinhesap inceleme komisyonu kurulmalı”

MHP Kümesi adına konuşan İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 6’ncı bütçesi olan 2024 bütçesinin MHP ve 12’nci Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda hazırlandığını belirtti.

Bütçeden en büyük payın yüzde 14,6 ile eğitime ayrıldığını hatırlatan Aksu, “Eğitime ve gençliğe yapılan yatırımın Türkiye’nin geleceğine yapılan en pahalı yatırım olduğunu düşünüyor, çocuklarımızın umutlarının yeşerdiğini, ihtiyaçlara cevap verildiğini görüyoruz. Gençliğin beklentileri göz ardı edilemez bir gerekliliktir.” dedi.

Sosyal yardım programlarıyla kimseyi evsiz bırakmayacak bir sosyal destek sistemi ve sosyal devlet anlayışının hakim olduğuna dikkat çeken Aksu, bütçede sosyal yardım harcamalarına ayrılan kaynağın 497 milyar liraya çıkarıldığını, bu tutarın 4,5 milyar liraya karşılık geldiğini belirtti. 2024 bütçesinin yüzde

MHP’li Aksu, ekonomik aksaklıkların vatandaşa yansımasını önlemek için toplumun kesimlerini enflasyona karşı korumaya çalıştıklarını belirterek, “Uygulanan politikalar ve atılan bu adımlar sonucunda kalıcı bir enflasyonun düşeceği öngörüsü artıyor. 2024 yılının ikinci yarısından itibaren başlayacak süreç, Türk ekonomisinin en önemli sorun alanı olan enflasyonla mücadeleye somut bir çözüm sunuyor.” “Sonuç verecek bir süreç başlatacak.” Bu kelimeyi kullandı.

Sağlanan siyasi istikrarın, ekonomide atılan yeni adımların, uygulanan kararlı ve güvenilir politikaların iç ve dış piyasalarda Türk ekonomisine olan güveni artırdığını vurgulayan Aksu, “MHP olarak üretiyoruz, istihdam yaratıyoruz, Üretilen değerden herkesin adil pay almasını mümkün kılalım, gelir dağılımını adil hale getirelim.” “Bütün kesimler arasında nimet ve külfetin adil paylaşımına dayanan ekonomik ve sosyal uzlaşının oluşmasını önceliyoruz. Bu doğrultuda geçim kaynağı olan vergilerin herkesin ödemesini sağlayacak reformist adımların atılmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Mali güçlerine göre kamu giderlerini karşılamak üzere devletin geliri.” değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan Aksu, kesinhesapları kontrol edecek daimi ihtisas komitesi şeklinde “kesinhesap inceleme komisyonu” kurulması gerektiğini de söyledi.

“Enflasyonu yeniden tek haneye indireceğiz”

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, tüm dünyanın daha önce sınanmamış zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, salgın, savaşlar ve ekonomik krizlerin ardından gelen istikrarsızlıklara yol açtığını anlattı.

Türkiye’nin hem coğrafi konumu hem de diplomatik duruşuyla bu süreçlerden etkilendiğini belirten Ök, “Dünyanın çeşitli ekonomik ve sosyal zorluklarla sınandığı bir dönemde ülkemiz birçok ülkede gelişmekte olan ülkelere göre olumlu bir şekilde ayrışmayı başardı. Hükümetlerimizin uyguladığı önemli ve doğru politika ve eylemlerin olduğu alanlar.” ” dedi.

2024 bütçesinde ihracatta önemli bir artış oranının hedeflendiğini belirten Ök, “Rasyonel adımlarla enflasyonu yeniden tek haneye indireceğiz. Halkımızın alım gücünü de artıracağız.” söz konusu.

Bütçede makroekonomik hedefleri sıralayan Ök, “2024 bütçesi eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye, enerjiden ulaştırmaya ülkemizin kalkınmasına yönelik yatırımların olduğu, iyileşmeye hızla devam eden güçlü bir bütçedir” dedi. depremin yaraları.” sözlerini kullandı.

AK Partili Ök, bu alanda yerli üretimin artması nedeniyle Türkiye’nin savunma sanayine yaptığı harcamaların azaldığını belirterek, “Bütçemiz asla savaş bütçesi değildir. Cumhurbaşkanımızın Rusya-Ukrayna savaşı da dahil olmak üzere savaşlara karşı tutumu nettir. ve İsrail-Filistin çatışması.” Bunu görüyoruz.” dedi.

Partisinin “Kürt düşmanı olmadığını” ve Türkiye’yi bir bütün olarak gördüğünü vurgulayan Ök, “Kürt kardeşlerimizi bölen, duygularıyla oynayan sizlersiniz. Artık onları kandıramadığınız, müdahale edemediğiniz için rahatsız oluyorsunuz. ya da kızlarınızı eskisi gibi dağlara götürün.” Sözlerini söyledi.

HEDEP Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit’in “Kızları dağa kaçırdığımızı nasıl söylersiniz?” Böyle tepki verince Ök, “Doğruyu söylüyorum” dedi. İfadesini kullandı.

Bu sırada Ök ile Koçyiğit arasında tartışma çıktı.

Komisyon Başkanı Mehmet Muş, milletvekillerinin karşılıklı olarak görüş ve eleştirilerini dile getirdiğini söyledi.

HEDEP üyesi Temelli tutanaklara dayanarak kendilerine yöneltilen suçlamaların geri çekilmesini talep etti.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise şans oyunlarına değinerek, “Devletin yardımıyla milleti kumarbaz haline getirdiniz. İnsanlar para kazanma ihtimalini göremiyor, şans oyunlarına yöneldiler. Her türlü oyun var.” Tüp satıcılarına verdiğiniz Milli Piyango’da şans. İnternette her türlü şans oyununu ve bahisleri görüyoruz. Fakir insanlar para kazanma ihtimalini görmüyor. “Bizi ön plana çıkaran şey sizin uyguladığınız politikalar.” bu durumda.” dedi.

Merkez Bankası’nın faiz kararları aşağı yönlüyken seçim sonrasında ciddi bir artış yaşandığına dikkat çeken Ağbaba, “Nas gitti” dedi. İfadesini kullandı.

Bu arada, toplantılarda siyasi parti grup sözcülerine bilgi veren Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kısa süreliğine Komiteden ayrıldı. Bu arada komisyon çalışmalarına Yılmaz’ın yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldı.

keciborluhaber.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort